Ictwaarborg Pcdokter-Rotterdam/Nootdorp/Leidschenveen

 

Wij zijn lid van de ICTwaarborg.

 

Wat houdt dit in voor  ons als bedrijf:

Ons eigen beleid is dat wij van onszelf eisen de best mogelijk oplossing te bieden met daarbij de service die u mag verwachten als dierbare klant.

Ieder bedrijf dat lid van de ICTwaarborg is wordt periodiek gecontroleerd.

Er zijn strenge eisen wil je toegelaten worden als bedrijf zijnde bij de ICTwaarborg. Wij voldoen aan al deze strengen eisen. Maar niet alleen aan de eisen van de ICTwaarborg. Ook stellen wij deze eisen aan onszelf om zo de best mogelijke kwaliteiten te leveren.
Al onze pc dokters nemen periodiek cursussen en behalen nieuwe certificaten. Dit doen wij om ons kennisniveau op peil te houden en er voor te zorgen dat wij u altijd kunnen helpen met uw computerproblemen.

Alle zekerheden hier op een rijtje:

ICTWaarborg – Extra zekerheden voor de consument

 

7 Zekerheden

De naam ICTWaarborg staat niet voor niets. Wij bieden consumenten in aanvulling op de service van onze aangesloten bedrijven de volgende zeven zekerheden die bedrijven vaak niet zelf kunnen bieden.

1. Consumentvriendelijke algemene voorwaarden

Niemand wil algemene voorwaarden lezen. Bij de voorwaarden van ICTWaarborg is dat ook niet nodig, want daarin staat niets dat in het nadeel van de consument is.

2. Bemiddeling bij problemen

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan kunt u bij ons terecht voor bemiddeling.

3. Onafhankelijke geschillencommissie

Biedt de bemiddeling in uw ogen geen goede oplossing, of wilt u dit niet, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie ICTWaarborg.

4. Nakomingsgarantie

Mocht een bedrijf weigeren een bindend advies van de geschillencommissie na te komen, dan staat ICTWaarborg tot een maximum van € 2500,- borg voor de nakoming van het bindend advies.

 5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat nog een jaar lang de garantieverplichtingen van de winkel worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

7. Overname van aansprakelijkheid

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product mankementen vertoont. Gaat de winkel failliet, dan kan men, tot een jaar nadat de winkel failliet is gegaan of tot een jaar na aankoopdatum/de datum waarop de dienst is geleverd, bij ICTWaarborg terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

Zie voor een volledige toelichting www.ictwaarborg.nl.